Klubbstevne Rifle 13 august

Posted in Ukategorisert on 14.07.22 by svartkrutten

Klubbstevne i rifleskyting avholdes den 13 august 2022 på Onsøy Skytebane.
Prøveskyting fra kl 11.00
Stevne start kl 11.30

Klasser:
Patron orginal
Patron replica
Rolloingblock 12.17×44
Munnlader Perkusjon / flint.

Møt opp og kjemp om gode plasseringer.
Baneavgift kr 50,-

Revolver Stevne 18.06.22

Posted in Ukategorisert on 17.06.22 by svartkrutten

Vi ønsker våre medlemmer velkommen til stevne lørdag den 18 juni på Regimentsmyra.
Prøveskyting fra kl 11.00 og start kl 12.00

Det vil bli skutt i følgende klasser:
-Revolver patron.
-Revolver perkusjon.
-Enkteltskudds pistol.

Vell møtt.

Klubbmesterskap Rifle og Revoler

Posted in Ukategorisert on 30.09.21 by svartkrutten

Da er årets klubbmesterskap over.
Her er en kort oppsummering av stevne, og noen bilder fra både rifle og revolver stevnet.

Klubbens nye Klubbmester i følgende klasser;

Klubbmesterskap Pistol/Revolver:

Klubbmesterskap Rifle:

Litt bilder fra stevnet:

Klubbmesterskap Revolver 2021

Posted in FSK on 18.08.21 by svartkrutten

Da er tiden inne for å invitere alle klubbens medlemer til klubbmesterskap.


Datoen er satt til lørdag 28 august.
Prøveskyting fra 11.00
Stevne starter 12.00
Startkontigen kr 100 per deltager.

Det skal skytes i følgende klasser:
– Revolver Perkusjon
– Revolver Patron
– Enkeltskudds pistol

Det blir servering og hygge til alle oppmøtte.
Vell møtt.

Revolver Stevne

Posted in FSK on 31.05.21 by svartkrutten

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til årets første stevne.
Regimentsmyta 05 juni kl 11.00

Ny Våpenforskrift

Posted in Ukategorisert on 11.05.21 by svartkrutten

Formannen har ordet:

Til våre medlemmene – kort orientering om deler av ny våpenforskrift som trer i kraft 1 juni 2021
Link til våpenforskiften;
https://www.regjeringen.no/contentassets/8142d380bbf44500a31ae25c997fac1b/vapenforskriften.pdf

Det er gjort endringer i våpenloven og i forskriftene til våpenloven. Endringene trer i kraft 1 juni 2021.  Våpenloven inneholder noen sentrale bestemmelser, men i forhold til nåværende lov overføres mange av bestemmelsene til forskriftene. Det er der vi nå vil finne de detaljerte bestemmelser om erverv av våpen og ammunisjon, oppbevaring samt transport av disse. At bestemmelsene er flyttet til forskriftene, gjør det lettere å foreta endringer i fremtiden. Lovarbeid er ofte krevende prosess og skal sanksjoneres av Stortinget. Forskriftene er enklere, raskere prosess og håndteres av regjeringen

For oss i Svartkrutten er det bestemmelser knyttet til svartkruttskyting som er interessante. Jeg vil henlede oppmerksomheten på noen forhold.

1. Erverv

For det første har forskriftene gjort en endring som kan ha betydning i noen relasjoner. Tidligere var våpen produsert før 1890 ikke definert som våpen etter loven. Nå er de pr definisjon våpe , men er fritatt for ”løyveplikt” Altså trenger ikke godkjent våpensøknad for erverv, men som vi skal se senere er det knyttet bestemmelser til oppbevaring. Heldigvis kan våpen eldre enn  1890 fremdeles erverves fritt. Se forskriftenes § 2-3 nr 9

Tidligere var det en oppfatning at våpendeler til disse var ervervsfrie dersom delene var produsert før 1890. Dette synes mer uklart nå. Det følger av §2-4 at pipe. Låskasse, sluttstykke, løs låseblokk, tønne til revolver er underlagt løyveplikt. I annet ledd er det gjort unntak for noen av de løyvefrie våpen som er nevnt i 2-3, men ikke nr 9 som gjelder våpen produsert før 1890. Men i tredje ledd sies det at slike våpendeler til rifler, haglevåpen, pistol eller revolver samt for tønne til revolver gjelder ikke løyveplikten, om de passer til våpen erverver har tillatelse til å ha. Siden det ikke er nevnt §2-3 nr 9 i unntaket i § 2-4 , kan det være grunn til å anta at siste unntak,  gjelder løyvepliktige våpen som erverver allerede har fått løyve for.

Nytt er § 5-5. Hvilket er gledelig: Det følger her at politiet uten behovsprøving kan gi løyve for erverv av replika rifler, haglevåpen, pistoler og muskett som bare kan lades fra munningen samt replika perkusjonsrevolvere, perkusjonsrifler som lades i tønne samt kammerladere.. Det er imidlertid et krav at erverver har gjennomgått sikkerhetsopplæring i skytterorganisasjonene med godkjent skyteprogram for den aktuelle våpentypen. Fritak for behovsprøving gjelder ikke patronvåpen eller deler til perkusjonsvåpen som omgjør disse til patronvåpen.

2. Ammunisjon

Se ’ 6-3 . Her fremgår det at en i samme husstand kan oppbevare 10.000 ferdigladde patroner og inntil 3 kilo svartkrutt. Forskriften sier ikke selv noe om oppbevaring av svartkruttet i hus eller uthus, men sier at svartkrutt skal oppbevares i original emballasje av plastmateriale med skrukork som rommer maks 1 kilo. Beholderne med svartkrutt skal oppbevares i kasse laga av tre, med adskilte rom for hver beholder. Svartkrutt skal ikke oppbevares i rom med åpen varmekilde som peis eller ovn.  Regler for øvrig se § 6-3

3. Oppbevaring av skytevåpen

Det er grunn til å være oppmerksom på § 6-6. Her synes ny regel innført vedrørende oppbevaring. Skytevåpen som er fritatt for registrering (løyveplikt) eller vital del til slike våpen skal oppbevares i nedlåst skap, skuff eller annen låsbar innretning eller fastlås til vegg. Unntak er bare skytevåpen som er lovlig deaktiverte. Dvs slik jeg forstår det at våpen fra før 1890 skal oppbevaringsmessig behandles på lik linje med registreringspliktige våpen. Dog synes ikke krav til FG godkjent skap. Det gjelder også Hagler som er ervervet før 1990.

Definisjon av vital våpendel er inntatt i § 1-1. For vår interesse regnes som vital våpendel sluttstykke, låskasse, pipe, framskjeftet på hagle (el våpen som kan brekkes), tønne til revolver, utvendig hane eller tennstift, flinten til flintlåsbørse, nippel til perkusjonsvåpen, og for våpen med løs låseblokk eller avtrekkermekanisme er disse to innretningene vital del.

Øvrig definisjoner innenfor skytevåpen, se §1-1.

Forøvrig vil jeg oppfordre medlemmene til å lese igjennom forskriftene knyttet til krav ved erverv, oppbevaring av skytevåpen og ammunisjon, transport og forsendelse av sådanne. Etter hvert tror jeg medlemmene gjennom samtaler og diskusjoner får nærmere kjennskap til det nye regelverket.

Om medlemmene har spørsmål til forskriftene, er styret beredt til å søke avklaring. Eventuelle spørsmål sendes til undertegnede

Birger
Formann FSK

Tips og triks

Posted in Ukategorisert on 02.05.21 by svartkrutten

For å få en pen rullekrymp på haglepatronene må gammel stjernekrymp skjæres av gavnt og fint.
Jeg lagde ett lite verktøy for å gjøre dette perfekt hver gang.
Dette er prototypen som er avbildet, så finish er ikke prioritert. Men den fungerer tilfredstillende.

Godt nytt år!

Posted in FSK on 08.01.21 by svartkrutten

Vi i styret ønsker våre medlemmer ett godt nytt år.
Året 2020 har ikke helt vært som ønsket, mye usikkerhet, nedstenging av samfunnet og generelt ett år vi helst legger bak oss.
Vi i styret sett oss nødt til at årsmøte må utsettes til 4. mars. Men pga usikkerheten i Corona situasjonen og restriksjoner på antall mennesker som kan samles er det ikke sikkert dette blir den endelige datoen. Medlemmer vil få innkalling per mail 1 måned før årsmøte.
Kontingenten kommer ut som vanlig, og er uendret. Har du endret adresse bes det om at du melder dette inn til kasserer. Se kontaktliste for tlf nr eller mail.
Kommende sikkerhetskurs er også dessverre utsatt.

Klubbmesterskap 2020

Posted in Ukategorisert on 26.10.20 by svartkrutten

Da er årets klubbmestere blitt kåret. Vi gratulerer!
Det var godt å se at såpass mange hadde tatt veien til Onsøy for å forsøke seg på klubbmestertittelen selv i disse korona tider. Gutta innbøy til hard konkuranse, spesielt i klassen 12mm Remington hvor det ble skutt med skarpt langt inn på tier’n. Vedlagt finner dere noen bilder av begivenhetene.

Klubbmesterskap Rifle 2020

Posted in Ukategorisert on 05.10.20 by svartkrutten

Da er tiden kommet for å kåre årets klubbmester, og vi har gleden av å invitere klubbens medlemmer til ett hyggelig arrangement den 24 oktober.
Det skal skytes i følgende klasser:
Patron orginal
Patron replika
12mm Remington
Munnlader (perkusjon)Prøveskyting fra 11.00,
Stevnestart 11.30

Startkontigent 100kr og 50kr i baneleie.